Не сте попълнили правилно всички полета!
X затвори прозореца
Судоку се играе върху 9х9 разграфено поле, разделено на 3х3 полета, наричани "региони". Целта на играта е, да се запълнят празните места с числа от 1 до 9 по следните правила:
1. Всяко число може да се слага само по един път на ред, по един път в колонка и по един път в регион.
2. Играта е разделена на 3 нива на трудност.
3. Попълването на полетата става посредством клик върху клетките. За да преминете към следващото число, клинкте пак върху същата клетка.
X затвори прозореца


Судоку

ЛесноСредноТрудноПравила
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9Браво!
Вие успешно решихте судокуто!

Играй